fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820

CISO for hire

Informasjonssikkerhet angår alle, men for mange virksomheter er dette ikke å betrakte som kjernekompetanse og har ofte heller ikke tilstrekkelig fokus i den daglige driften. Dog er dette et område som ikke kan forsømmes, «glemmes» eller nedprioriteres. Konsekvensene av et informasjonssikkerhetsbrudd er vesentlig større enn kostnadene for forebyggende tiltak. Da kan CISO for hire være et godt alternativ.

Hva mener Tellmann med CISO for hire og hva kan vi tilføre?

Vi mener at informasjonssikkerhetsledelse må baseres på mennesker og forretning først, deretter verktøy og teknikk. Vår tilnærming til CISO for hire (Chief Information Security Operator) vil kunne skreddersys det behovet din virksomhet har, i alt fra noen timer «sparring» til å fungere i en CISO rolle permanent eller midlertidig. Følgende kan inngå som elementer i en slik tjenesteleveranse:

  • Mentor /sparringspartner for kontaktperson med «CISO» ansvar
  • Trening, bevisstgjøring og opplæring
  • Utøvende CISO (management for hire)
  • Gjennomføre informasjonssikkerhetsprosjekter (f.eks ISMS)
  • Sikre styring og kontroll (compliance)
  • Utføre funksjoner knyttet til alle leddene i informasjonssikkerhetsverdikjeden enten som utøvede eller sammen med kundens ansvarlige.

Les mer om information security management.

Spesielle ferdigheter/kompetanse/behov

Vi har erfaring med å være fungerende (ansvarlig), utøvende eller støttende i alle ledelsesfunksjoner tilknyttet informasjonssikkerhet for våre kunder. Vår tilnærming er praktisk, vi gjør det «som skal til» for å få god nok ivaretakelse av daglige informasjonssikkerhetsutfordringer og utnyttelse av mulighetene som genereres av krav til informasjonssikkerhet.