fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820

Compliance

Med compliance menes dokumentert etterlevelse av krav, enten de er regulatoriske, bransjemessige eller interne.

Hvorfor er dette viktig?

Alle virksomheter må etterleve definerte lover og andre krav. Dette kan ikke velges bort og må etterkommes på forsvarlig vis. Dokumentert etterlevelse, gjort riktig, kan være svært lønnsomt. Dette gjelder på den ene siden «må»: å unngå «straff»/bøter, tape omdømme eller gjøre krevende tilpasninger for å være «i henhold til». Dokumentert etterlevelse kan også bidra vesentlig til forbedret virksomhetsdrift og undersøkelser har vist verdiøkning hos selskaper med opptil 20%.

digitalisering, it strategi, risikovurdering, isms, outsourcing, anskaffelse, endringsledelse, omstilling, målbilde, handlingsplan, vellykket

Hva mener Tellmann med temaet, hva kan vi tilføre

Vi bistår i å oppfylle krav, samtidig som vi arbeider med (kontinuerlig) forbedring, bidrar til å sikre verdi og utnytte fordelene av dokumentert compliance.

Varig verdi for deg som kunde sikres ved å verifisere etterlevelse med en mest mulig effektiv tilnærming og fokus på mennesker og virkning. De innebærer å:

 • Sikre at Compliance krav er definert og forstått av Kunde
 • Sikre relevans og riktig scope
 • Skreddersy kommunikasjon og kommunikasjonsplan
 • Implementere effektivt rammeverk («godt nok»)
 • Sikre godt grunnlag for et fremtidig styringsregime
 • Sikre «bærekraftig compliance» i organisasjonen bl.a via opplæring og bevisstgjøring

Leveransen støttes av rammeverk som inkluderer:

 • Presentasjon av konsept og prosess
 • Tilpasning hos kunden (spesielle krav/varianter)
 • Samsvarslister og aksjonsplaner
 • Sluttrapport med anbefalinger
 • Presentasjon for ledermøte
 • Veien videre
 • Kobling til styringssystemet (rapportering og oppfølging)

Spesielle ferdigheter/kompetanse/behov

Vi kobler compliance (kravoppfyllelse) med andre prosjekter og oppdrag der dette er formålstjenlig. En gjennomgang ift compliance er et godt middel til verdiskaping når det er koblet til mål, strategi og operasjonalisering. Vår unike tilnærming til dette innebærer bruk av «Verdikart». Her kobler vi det operative og strategiske, via adresserte utfordringer. Verdikartet benyttes til kommunikasjon, bevisstgjøring og prioritering hos Kunden.

Referanser/kunder/oppdrag

Vi kombinerer ofte pre-compliance /compliance metodeverk med øvrige prosjekter innen alle våre Tjenesteområder og særlig innen ISM. Vi har hatt oppdrag for virksomheter bl.a. innen produksjon, olje og gass og helse- og sosialsektoren. Mer informasjon på forespørsel.

Les mer om pre-compliance