fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820

Information Security Management

Gjennom Information Security Management har Tellmann fokus på hvordan din virksomhet raskt og effektivt kan beskytte, forvalte og skape fortrinn av virksomhetens informasjon. Vi er genuint opptatt av verdiskapning hos våre kunder.

Informasjon blir av svært mange betraktet som virksomhetens aller viktigste ressurs.

Information Security Management handler om å beskytte og tilrettelegge informasjon i en virksomhet slik at den blir håndtert med forventet konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Våre tjenester skal i tillegg bidra til konkurransemessige fortrinn og være en driver for forretningsutvikling og innovasjon i din virksomhet. Derfor er våre tjenester gjennomgående praktisk rettede. Vi er orientert om å skape endringer på områder som samsvarer med de mål virksomheten har og de verdier som skal sikres.

Det er viktig for oss å igangsette oppstart med sikkerhetsarbeid på en effektiv måte. Samtidig skal sikkerhetsarbeid gjøres overkommelig i påfølgende forvaltning og styringssystemer, slik at gevinster kan hentes ut over de følgende årene.

Vi hjelper din virksomhet med en helhetlig tilnærming og leverer tjenester som:
 • Forankring og kommunikasjon rundt informasjonssikkerhetsarbeid
 • Operasjonell risikovurdering eller «pre-compliance» av definerte områder
 • Definere og dokumentere hele eller deler av et styringssystem for Informasjonssikkerhet (ISMS)
 • Implementere og integrere ISMS i løpende drift
 • Intern kontroll, gjennomganger eller revisjon.
 • Planlegging og gjennomføring av compliance prosjekt som kan omfatte hele eller deler av virksomheten. Vi kan også gå inn i rollen som leder for din informasjonssikkerhetsfunksjon (interim-CISO).

Vi har supplerende tjenester som brukerundersøkelser ift sikkerhetsnivå, opplæring, mentoring og rådgivning innen sikkerhetskommunikasjon.

Les mer om information security governance.

Om du vil ha tilrettelagt informasjonssikkerhet i egen virksomhet på en effektiv måte, få en håndterlig forvaltning og ha tydelig fokus på forretningsmessig verdi, vil Tellmann ha en tilnærming du verdsetter.

 • Vi har en tett kobling mellom Information Security Management og øvrige tjenesteområder. Det ligger i «genene våre» at informasjonssikkerhet også handler om å skape verdier og konkurransefortrinn
 • Vi vet hvordan informasjonssikkerhet kan håndteres både i store og små virksomheter – med ulike rammebetingelser og myndighetskrav på seg
 • Vi har bred bransjeerfaring i arbeidet – som bl.a. favner oljeindustri og offentlig sektor.
 • Vi er opptatt av å finne «raske, men ikke lettvinte, løsninger» og skape forvaltningsregime som lar seg følge opp
 • Tjenestene leveres av meget erfarne rådgivere med dyp innsikt i hvordan du best løser dine utfordringer

Vi bidrar til å klargjøre og kommunisere sammenhengene mellom tydelige mål og identifiserte utfordringer. Dette kobler vi så til hvilke løsninger og leveranser som må til for å oppnå målsetninger og skape varige verdier og konkurransefortrinn. Vi bistår din virksomhet med å gjøre arbeid med praktisk informasjonssikkerhet håndterlig og verdiskapende.