fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820

ISMS – Styringssystem informasjonssikkerhet

For å kunne fokusere og styre effektivt og sikre ønsket og relevant nivå for informasjonssikkerhet i organisasjonen, er kvaliteten på styringsgrunnlaget avgjørende. Et godt implementert ISMS vil dekke dette behovet. Styringsgrunnlaget må minst bestå av mål og strategi, roller, ansvar og myndighet, kombinert med oversikt over krav (regulatoriske, bransjespesifikke og interne) og kobling til dokumenterte operasjonelle retningslinjer.

Hva mener Tellmann med ISMS og hva kan vi tilføre?

Vi kan bistå kunden gjennom hele – eller deler av – prosessen som fører frem til et godt fungerende og verdiskapende ISMS:

  • Etablere mål, strategi, roller, ansvar og myndighet
  • Dokumentere oversikt over relevante krav og hvordan disse skal etterleves
  • Etablere grunnlaget for informasjonssikkerhetsstyring i form av et dokumentert styringssystem
  • Sikre plattform for utførelse av informasjonssikkerhetsstyring
  • Gjennomgå og lære opp relevant personell hos kunde og evt eksterne relasjoner
  • Verifisere at det er gjort (dokumentert compliance)
  • Dokumentere enkelte deler eller funksjoner i et styringssystem
  • Forbedre eksisterende styringssystem
  • Sikre opplæring og kompetanseoverføring

Vårt metodegrunnlag baserer seg på ISF Beste praksis og ISO 27000, men skreddersys også etter bransjekrav og bransjenormer som f.eks OLF 104.

Spesielle ferdigheter/kompetanse/behov

Vi har lang erfaring med å lage og implementere ISMS hvor grunnlaget er basert på en standard eller definert i lovverk, kombinert med skreddersøm mot en portefølje av krav gitt av bransjenormer, andre standarder, anbefalinger og interne krav. Vårt metodeverk består av standardiserte komponenter, som kobles sammen via skreddersøm.  ISMS kobles mot virksomhetens generelle/overordnede styringssystem og kommunikasjon tilrettelegges pr kunde.

Les mer om ISMS her.

Referanser/kunder/oppdrag

Vi har hatt oppdrag for virksomheter bl.a. innen produksjon, olje og gass og helse- og sosialsektoren. Referanser fås på forespørsel.