fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820

Pre-compliance (statusgjennomgang)

Pre-compliance hjelper deg med å avdekke potensielle problemer i en tidlig fase. Ofte oppstår det behov for å få oversikt over et spesifikt fag- eller forretningsområde på kort varsel og med kort tidsfrist for status og rapport. Dette kan være ved hendelser (incidenter), tilsynsvarsel, revisjon eller som følge av regulatoriske krav. I mange tilfeller har ikke virksomheten de ressursene som kan undersøke og dokumentere, i tillegg til ordinær drift. Tidsfrister utsettes oftest ikke.

Hva mener Tellmann med pre-compliance og hva kan vi tilføre?

Vi har de aktuelle ressursene kombinert med relevant erfaring med slike gjennomganger. Vi kan tilføre deg som kunde en god oversikt over det aktuelle «området» og sikre effektiv rapportering til deg som oppdragsgiver eller myndighetene. Vi har erfaring med å ta identifiserte mangler og tiltak videre inn mot virksomheten for øvrig, for å sikre best mulig effekt.

Vi bruker «revisjonsmetodikk» for å få dokumentert oversikt over et avgrenset område:

  • Oppstartsmøte med involverte / nøkkelpersonell – for å sikre korrekt scope og forankring
  • Dokumentgjennomgang og oppdragsdefinisjon – sikre at Tellmann adresserer forespørsel eller oppdrag korrekt
  • Datainnsamling med bl.a gjennomgang av tidligere revisjonsfunn, internkontroll rapporter, incidenter, andre kilder
  • Samsvarsvurdering ift oppdraget og krav – dokumentasjon av status (med evt verifikasjon)
  • Resultatpresentasjon og – rapport
  • Integrering i virksomhetens styringsgrunnlag/rapportering, kobling mot relevante prosesser og ordinær drift.

Spesielle ferdigheter/kompetanse/behov

Vi har erfaring med forbedringsarbeid trigget av revisjon og/eller bruk av samsvarsgjennomganger som del av kartleggingsarbeid. Vi ser på en slik gjennomgang med resulterende rapport som et startpunkt i et forbedringsarbeid eller som forprosjekter i forkant av endring eller justering.  Vi loser gjerne deg som kunde videre gjennom verdikjeden for å sikre at «funn» i gjennomgangen blir håndtert til det ditt beste, bl.a via kobling til internkontroll og virksomhetsstyring.

Les mer om compliance.