fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820

Programledelse

Hva er et program, og hvordan skiller programledelse seg fra prosjektledelse?

Mens prosjektledelse tar sikte på å styre ett enkelt prosjekt inn mot målet, tar programledelse sikte på å styre større endringsaktiviteter, som ofte består av flere prosjekter i parallell der prosjektene er gjensidig avhengige av hverandre.

Les mer om prosjektledelse.

Et annet aspekt ved programledelse er ofte å se over hele prosjektporteføljen, både igangsatte og planlagte, og sikre at disse kjøres optimalt. Det kan for eksempel være aktuelt å beregne kost/nytte og se til at prosjektene med størst gevinstpotensiale prioriteres. For bedrifter med store ambisjoner (= store endringsbehov) kan det være aktuelt å legge opp en strukturert plan for samordning av alle de prosjektene som må til for å realisere ambisjonene.

Programledelse

Våre rådgivere bistår med:

  • Profesjonell erfaren ledelse av IT-relaterte endringsprogrammer og prosjekter.
  • Innsamling, samlet rapportering og koordinert oppfølging av leveranser, kostnad, fremdrift, risiko – samt gevinstrealisering og ROI.
  • Etablering av programkontor for større endrings­initiativ med styring av felles ressurser på tvers av alle prosjekter.
  • Støtte og veiledning til eventuelle programledere og prosjektledere
  • Utvikling og administrering av metodikk, maler, prosedyrer og retningslinjer for program- og prosjektstyring.

Uavhengig gransking av programmer og prosjek­ter.