fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820

Prosjektledelse

Prosjekter skal levere avtalte resultater i tråd med overordnede målsetninger – innen fastsatte rammer. Programmer og prosj­ekter lykkes ikke ved tilfeldighet. Prosjektledelse krever stram styring kombinert med smidig håndtering av endringer i rammebetingelser. Gevinstrealisering og ROI må sikres av endringsprogrammer som sørger for effektiv implementering av prosjektenes resultater.

Våre rådgivere har lang erfaring i prosjektledelse og styring av IT-tunge endringsinitiativ med store berørings­flater. Vi tar ansvar for å styre prosess og leve­ranser inn mot mål slik at resultatene kan tas i bruk – også inn i frem­tiden.

Prosjektledelse

Tjenestene våre leveres gjennomgående i form av prosjekter, og rådgiverne har derfor utstrakt erfaring fra både program- og prosjektstøtte til interne prosjektledere eller rene prosjektledere for en rekke IT-prosjekter.

Les mer om programledelse.

Våre rådgivere sikrer deg:

  • Leveranser i tråd med strate­giske mål og operasjonelle prioriteringer, sikret ved løpende oppfølging av pro­sjekt­leveranser.
  • Planlagt gevinstuthenting i tråd med for­vent­ninger, sikret ved systematisk oppfølging og koordinering av prosjekter.
  • Smidig løsning av hendelser og endringer – for eksempel ved res­surskonflikter – innenfor en felles styringsstruktur, sikret ved bruk av felles gjennomprøvd metodikk.
  • Lavere risiko, kostnad og gjennomføringstid – med forventet kvalitet, sikret ved bruk av solid metodikk og erfarne prosjektledere.