fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820

Risk Management

Enhver virksomhet er utsatt for risiko, uansett virksomhetens natur. Den beste tilnærming til risiko er å ha et aktivt forhold til relevante risikoer og utøve praktisk risk management. Aktiv tilnærming handler om å kjenne risikoene, definere toleranse, håndtere uønsket risiko og utnytte muligheter.

Hva mener Tellmann med risk management og hva kan vi tilføre?

Tellmanns fokus på risikostyring handler primært om å gi kunden et bevisst forhold til hvilke risikoer man er eksponert for og sikre aktiv styring av disse, koblet til øvrig virksomhetsstyring. Operasjonell risikostyring handler om «å gjøre noe praktisk» med de riskoene man ikke aksepterer og utnytte muligheter som identifiseres under risikostyringsprosessen. Alt på en praktisk måte som kan gjenta seg år etter år. Vår tilnærming inneholder normalt aktiviteter innenfor følgende områder:

  • Grunnleggende risikoappetitt, scope og forankring av eierskap
  • Risikoidentifisering – «finne» riskene og beskrive dem
  • Kategorisering (kriterier) – definere tydelige vurderingskriterier
  • Risikoevaluering – gjøre evaluering av identifiserte risker og muligheter
  • Risikoprioritering – prioritere viktighet, basert på alvorlighetsgrad og virkning
  • Risikotoleranse – definere hva akseptabel risiko er
  • Tiltaksidentifisering – «finne» tiltak for å redusere uønsket risk og utnytte muligheter
  • Tiltaksprioritering – prioritere tiltak etter virkning
  • Kobling til styrings- og rapporteringsregime som allerede er implementert
  • Trening, kommunikasjon og bevisstgjøring i risikostyringsprosessen

Informasjon eller «funn» i denne prosessen vil gjerne tas videre til øvrig informasjonssikkerhetsarbeid som kontinuerlig forbedring, Internkontroll, verifikasjon (compliance) og ikke minst: virksomhetsstyring.

Spesielle ferdigheter/kompetanse/behov

Vi har mange års erfaring innen virksomhetsledelse, forretningsutvikling, funksjonsledelse, transmisjon, service management og informasjonssikkerhet. Denne krysskompetansen kommer til sin rett ved at du som kunde får «god nok» risikostyring, koblet til operasjonell virksomhet og virksomhetsstyring i sin helhet.

Les mer om Risk management.