fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820

Testledelse

Testledelse innebærer ansvaret for å planlegge og styre testprosessen, fra utarbeidelse av teststrategi til rapportering og oppfølging av resultatene av hver enkelt test. Effektiv testledelse innebærer å avgrense testingen til kun de områder som er mest kritisk å verifisere for at tjenesten skal kunne tas i bruk.

Akseptansekriteriene for en tjeneste fastsettes ved kontraktinngåelse. De må tilfredsstilles før en tjeneste kan driftsettes. Akseptansekriteriene og kravspesifikasjonen, sammen med tidsplanen for implementeringen, danner grunnlaget for teststrategien, testplanen og utarbeidelse av det enkelte testtilfelle. Under testing påser testlederen at alle testtilfeller blir kvittert ut, og bidrar dermed til å sikre at kvaliteten i tjenesten er på et nivå hvor den trygt kan settes i produksjon.

Hva får du med profesjonell testledelse fra oss?
  • Unik kompetanse innen anskaffelse av driftstjenester kombinert med solid kunnskap om testing
  • ISEB/ISTQB-sertifiserte testledere som planlegger, leder og styrer testaktivitetene under leveranse og prøveperiode, og sørger for at din risiko blir så lav som mulig
  • Effektivt testarbeid med fokus på funksjonalitet, ytelse, sikkerhet, pålitelighet og driftsegenskaper
  • Kostnadseffektiv testinnsats på en trygg og strukturert måte for å avdekke eventuelle problemer

Testing gjennomføres for å gi informasjon om kvaliteten i et produkt eller en tjeneste. Testing kan også gi et objektivt, uavhengig bilde av hvor godt en løsning eller tjeneste oppfyller krav og behov. Dermed kan virksomheten bedre forstå risikoen før eventuell implementering.

Feil og problemer som oppstår etter at en tjeneste er kjøpt og satt i produksjon kan koste virksomheten dyrt. Informasjon kan gå tapt, effektivitet reduseres, og i verste fall kan feil i en kritisk situasjon bety tap av liv eller materiell. Grundig testing før tjenesten tas i bruk reduserer risikoen for feilsituasjoner senere.