Skip to main content

De av oss som liker film, og har noen år på baken, har et nært forhold til Kjell Aukrust og Ivo Caprino sitt mesterverk Flåklypa Grand Prix. Der figurerer den kroniske optimisten Solan og den mer forsiktige Ludvig. Som i filmen, finner du både Solan’er og Ludvig’er i de fleste virksomheter. Og lik Il Tempo Gigante som trenger innsats fra begge for å legge Medelsvensson og Blodstrupmoen bak seg, vil virksomheter generelt ha behov for mennesker som ivaretar både varsomhet og full gass, til riktig tid og i riktig dose.

Men hvem bør være toneangivende og Reodors fremste rådgiver når man opplever tøffere tider? Er det Ludvik vi skal lytte til før vi iverksetter mottiltak som svar på konjunkturer som er skremmende og fali’? Krevende tider der vi føler oss lettere handlingslammet i frykt for å gjøre feil grep. Utfordringer i horisonten der vi fristes av å ligge lavt, holde fortet og stole på det bestående. Eller er det nettopp nå Solan må kjenne sin besøkelsestid, skape moment og utnytte de mulighetene som markedsendringer gir?

Positiv usikkerhet

Alle virksomheter opplever usikkerhet hver eneste dag. Usikkerhet som er til hinder når beslutninger skal fattes, grep skal tas og omstillinger skal iverksettes. En usikkerhet som er der uavhengig av om virksomheten har et bevisst eller ubevisst forhold til hvordan den best håndteres.

Det finnes mange etablerte «sannheter» eller myter om hva risiko egentlig innebærer og hvordan man skal forholde seg til den. Det som er felles for all usikkerhet og risiko, er at den ikke går over om du bare venter litt. Den mest «norske» og seiglivede myten er at risiko er et onde. Uansett. Og skal unngås fordi «det er fali’ det». Ofte ser vi at virksomheter i sin streben etter å ta bort uønsket usikkerhet også skusler bort muligheter. Hvor bevisst er du på at dette er tilfelle i din virksomhet – og trolig forekommer hver eneste dag?

Alle prosjekter er i større eller mindre grad læringsprosesser fordi man får tilgang på ny informasjon og innsikt underveis. Vi snakker gjerne om det som kalles positiv usikkerhet. Dette handler om nye muligheter som oppdages underveis og som du kan velge og gripe eller å la ligge. Det er derfor viktig at prosjektets prioriteringer og styringsmodell avklares på forhånd. Slik du vet om slike nye muligheter skal forfølges underveis, eller om de skal settes på en parkeringsplass.  

Risiko og positiv usikkerhet

Nå er det mange virksomheter som kjenner at det er tid for handling. De opplever at markedet er i endring, og det gjelder å følge med. Det er tid for å hente frem Solan. Samtidig er det viktig å håndtere usikkerheter, de må frem og de må håndteres. Det er tiden for å stille grunnleggende spørsmål ved det man gjør, hvordan man gjør det og risikoen man tar eller mulighetene man går glipp av.

Hvorfor sette i gang et forretningsløsningsprosjekt

Still riktige spørsmål – tål svaret

Det å stille gode spørsmål krever mot. Og det krever takhøyde i organisasjonen for å motta og håndtere informasjonen som følger av gode spørsmål. For svarene kan være ubehagelig og smertefulle. Men det er de tøffe og ubehagelige spørsmålene, med påfølgende aksjon, som løfter en virksomhet:

  • Kan vi med hånden på hjertet si at vi vil vite, og at vi vil gjøre noe med uønsket risiko, selv om det smerter?
  • Hva om det kommer opp noe som «skader meg»?
  • Hva med mulighetene? Hvem vil være kjent for å være den som sa ‘nei’ til muligheten som kunne løfte virksomheten videre?
  • Har vi en reell oversikt over hva som er «fali’» for viktige deler av virksomheten? Eller finnes det «skjulte trusler»?

Uoversiktlighet og kompleksitet er ikke farlig i seg selv. Men hvis det ikke håndteres ærlig og effektivt vil det ta tid og fokus fra kjernevirksomheten og virksomheten eksponeres for økt risko. Nå er det viktig å stille de riktige spørsmålene, tåle svaret og handle deretter.

I Flåklypa Grand Prix hadde gjengen på Flåklypatoppen uønsket besøk av Rudolf Blodstrupmoen og hans kompanjong Mysil Bergsprekken. Resultatet av besøket og deres sabotasje på Il Tempo Gigante er at den viktige «Superrettometerfordeleren» er i ferd med å gå fra hverandre under billøpet. Kreative og oppfinnsomme Reodor hadde ikke lagt like stor vekt på å sikkerhetssjekke, som på å utvikle sitt fartsvidunder. Og filmatisk var det et bedre grep at Ludvig måtte overkomme sin fryktsomme natur, og holde den viktige delen sammen under siste runde av løpet.

Kanskje dette er et poeng i seg selv. Når det drar seg til vil selv den mest engstelige finne mot til å gjøre det som kreves. Men å slippe å havne i denne situasjonen, er det aller beste. Et godt team med optimistiske Solan’er og skeptiske Ludvig’er kan være det som behøves for å møte morgendagen og forvalte utfordringene på riktig måte. Involverer man de rette personene, tilrettelegger for systematisk håndtering av risiko og muligheter, samt er villig og evner å ta nødvendige aksjoner når det kreves, er man godt rustet for å passere Blodstrupmoen i siste runde.

Legg igjen en kommentar