Skip to main content

Sector Alarm har inngått en langsiktig avtale med Tellmann om bistand til oppgraderingsprosjekt av sentrale forretningsløsninger. Dagens CRM og ERP løsninger fra Microsoft skal oppgraderes til nyeste versjoner i skyen.

Prosjektet omfatter hele Sector Alarms internasjonale virksomhet. Dette vil gi Sector Alarm et betydelig digitalt løft, økt endringsevne og bidra til videre vekst.

«Oppgradering til nye moderne skyløsninger er på mange måter komplekst og krevende. Tellmann bringer inn den kompetansen vi trenger på kundesiden i dette prosjektet med stort fokus på prosjektledelse, mottak av ny løsning og endringsledelse» sier Group IT Director Eivind Rønning i Sector Alarm.

Vi starter med å gjennomføre en Modnings- og Forankringsfase som en teamleveranse fra Tellmann basert på NeXtTech. Her gjøres viktige avklaringer for prosjektet og prosjektets strategiske fundament fastsettes og forankres i ledelsen og hos nøkkelpersoner. Samtidig startes forberedelsene til prosjektet som vil pågå sammen med Microsoft i tiden fremover til ny og moderne skyløsning er tatt i bruk i alle land. Her bistår Tellmann på kundesiden med sitt mottakspartner-konsept.

«Vi i Microsoft jobber hardt for at våre løsninger skal bidra til å skape forretningsmessige fordeler for kundene våre. Vi har store forventninger til gevinstene Sector Alarm skal oppnå i dette prosjektet med våre moderne løsninger. Vi er trygge på at Tellmanns bistand på kundesiden vil være med å styrke løsningen ytterligere» sier Kristiane Grøtvedt, Microsoft Dynamics 365

Avtalen dekker rådgivende tjenester innen moderne forretningsstøtte og prosjektledelse hvor partner i Tellmann, Håkon Røed, er kundeansvarlig for Sector Alarm.

«Dette er et prosjekt jeg virkelig ser frem til. Det inneholder alt; spennende og moderne teknologi og skyreise, tydelig fokus på forretningsgevinster og ikke minst en spennende endringsreise. Sector Alarm er en internasjonal aktør i sterk vekst og som lykkes godt. De har virkelig dyktige mennesker om bord og ambisjoner og mål som gjør dette til et veldig spennende prosjekt» sier Håkon.

Om Sector Alarm 

Sector Alarm er et internasjonalt selskap som leverer sikkerhetsløsninger for private husholdninger og små virksomheter. De har virksomhet i 7 land med til sammen 3000 medarbeidere, mer enn 600 000 kunder, og en samlet omsetning på 2,7 MRD i gruppen i 2020.

Legg igjen en kommentar