Skip to main content

Å hente forretningsstøtte fra skyløsninger blir stadig mer utbredt. Både fordi dette er leverandørenes prefererte leveransemodeller og samsvarer med en fleksibilitet og leveransemodell mange kunder ønsker seg. Og løsningene inkluderer i stadig større grad løsninger som både er forretningskritiske og forretningsnære for den enkelte kunde.

Slike skybaserte løsninger er gjerne løsninger med standardfunksjonalitet. Det innebærer at den enkelte kunde og virksomhet må tilpasse seg for optimal bruk av løsningen. Ikke at løsningen skreddersys for å imøtekomme særegenheter og særskilt prosesser og verdikjeder hos kunden. Skybaserte løsninger gir den enkelte kunde en rekke fordeler, men innebærer også at det må gjøres endringer på virksomhetssiden hva gjelder f.eks. arbeidsmåter, verdikjeder og roller som kan være krevende å ha tilstrekkelig fokus på og forståelse for.

Hva er skyparadokset?

Når man ikke skal implementere en løsning med skreddersøm, men heller ta i bruk en skyløsning med standardfunksjonalitet, har man gjerne en forventing om at implementeringstiden kan kortes ned, og i de aller fleste tilfeller kan den det. En kortere implementeringstid kombinert med et større endringsomfang fortjener imidlertid betegnelsen skyparadokset og utgangspunktet for mange utfordringer organisasjoner møter og må få løst ved innføring av skybaserte forretningsløsninger.