Skip to main content

Dagens modeller for IT outsourcing med lange sykluser og tunge endringsregimer er utdatert. Man skal tenke seg godt om dersom man er i prosess med å inngå ny avtale for IT outsourcing. Vi er på full fart inn i en virkelighet med forbruksorienterte IT-tjenester.

Hovedtrekkene i morgendagens forbruksorienterte IT-tjenester har de fleste nå et godt bilde av. Vi kaller dette Sourcing 2.0, og vi tror Sourcing 2.0 vil være en realitet innen år 2020. Utfordringen er veien fra dagens tjenestemodell til Sourcing 2.0, det er denne reisen fremtidens IT sourcingstrategi skal beskrive.

Forbruksorienterte IT-tjenester er når vi tar i bruk ferdige tilrettelagte løsninger på internett. Enten som de er, eller med tilpasning mot virksomhetens behov.  Utviklingen av slike tjenester er unison og altomfattende hos programvareleverandørene, og kundene omfavner nå dette. Årsaken er både forenkling og effektivisering, og viktigst av alt er nok den dynamikken som kundene opplever gjennom bruk av slike løsninger. Det er enkelt å skalere opp eller ned omfang og innhold. I dag kaller vi dette «skytjenester», i fremtiden vil dette være «løsninger» som vi bruker. Begreper som «skytjenester» og «IT-drift» tror vi blir borte, og kanskje IT som begrep blir vasket vekk.

For kundene betyr dette nye og spennende muligheter. Samtidig betyr det viktig og omfattende omstilling i egen virksomhet, nye roller og ny kompetanse må på plass. Dagens tjenestemodeller må endres. Migrering til forbruksorientert IT og løsninger som understøtter dette må utredes, og reisen bør starte i dag. Fremtidens IT sourcingstrategi handler derfor om å stake ut kursen og etablere en roadmap for dette. For målet blir klarere og klarere.

Vi snakker om leveransemodeller som har utviklet seg over tid og det har tatt tid for kunder å adoptere det. Nå er imidlertid tiden inne. Dette henger sammen med den digitale reisen som mange virksomheter nå er i gang med. Dersom dagens IT ledelsen skal henge med på dette, vil det kreve omfattende omstilling og innsikt i nye leveransemodeller.

Dette kan vi i Tellmann hjelpe deg med!