Skip to main content
SSA-avtaleAktueltBlogg

Avtalen som mangler

For de fleste norske virksomheter har Statens Standardavtaler (SSA) vært en vesentlig bidragsyter for å få på plass gode, ryddige og balanserte avtaler på IKT-området. De har tilbudt en struktur…
Dagfinn Sæther
7. mai 2019