Skip to main content
SSA-avtaleAktueltBlogg

Avtalen som mangler

For de fleste norske virksomheter har Statens Standardavtaler (SSA) vært en vesentlig bidragsyter for å få på plass gode, ryddige og balanserte avtaler på IKT-området. De har tilbudt en struktur…
Dagfinn Sæther
7. mai 2019
DifiAktuelt

Difis knefall for IKT Norge

Difi har et krevende oppdrag. De skal utvikle offentlig sektor. Slik Difi selv formulerer det skal de gjøre dette «ved å se ulike elementer i forvaltningsutviklingen (organisering, arbeidsprosesser, digitalisering, endringsledelse,…
Dagfinn Sæther
28. august 2015