Skip to main content
ComplianceKompetanse

Compliance

Med compliance menes dokumentert etterlevelse av krav, enten de er regulatoriske, bransjemessige eller interne. Hvorfor er dette viktig? Alle virksomheter må etterleve definerte lover og andre krav. Dette kan ikke…
Harald Tellmann
7. september 2016