Skip to main content

Den 14. oktober var det bursdagsfeiring i Tellmann, på dagen 20 år etter selskapet ble stiftet. Vi er dermed inne i vårt jubileumsår, som vil bli behørig markert i løpet av de neste 12 månedene. 20 år i 2020 – det klinger godt, og bak oss har vi en reise som vi ansatte er svært stolte av.

Da rådgivningsselskapet ble stiftet 14. oktober 1999, lå det et brennende engasjement bak – å hjelpe virksomheter til bedre utnyttelse av sine IT-investeringer. At vi skulle rendyrke å være uavhengige, å drive rådgivning på kundens premisser, var klart fra dag én. Og dette har blitt en rød tråd gjennom selskapets 20 år, frem til å tre inn i vårt 20’ende driftsår som et av Norges fremste kompetansemiljø innen forretningsløsninger og transformasjon.

Å hjelpe våre kunder gjennom krevende omstilling der arbeidsprosesser blir knyttet sammen med moderne IT-løsninger, er både krevende og svært givende. Vi har lært mye underveis. Vi har løst mange utfordringer sammen med våre kunder. Og vi er mer motiverte enn noen sinne til å bygge videre på vårt kompetansemiljø og vårt solide rammeverk, for å bistå nye kunder gjennom deres digitale transformasjon. Eller rett og slett «bistå til bedre utnyttelse av sine IT-investeringer».