Skip to main content

Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Tellmann har inngått en avtale som omfatter anskaffelse og innføring av nye kjerneløsninger for økonomi. Avtalen dekker rådgivende tjenester innen moderne forretningsstøtte og prosjektledelse, hvor Tellmanns senior rådgiver Trond Sagli går inn som prosjektleder. Prosjektet har fått (det velklingende) navnet: Økonomi 2.0. Dette setter startskuddet for et lengre løp som inkluderer forarbeid, anskaffelse og påfølgende implementering.

Norsk Sykepleierforbund er en spennende organisasjon og Økonomi 2.0 er et spennende prosjekt. Jeg gleder meg til å være med å bidra til at man får en mer effektiv og mindre frustrerende hverdag i NSF.
Trond Sagli – Senior Advisor i Tellmann Executive Advisors

For et forbund som NSF som jobber samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk, er det et behov for å stadig fornye seg, være effektive og relevante overfor egne medlemmer. Fullt fokus i prosjektet nå er å finne de beste fremtidige løsningene og leverandørene for NSF, slik at man bl.a. kan kvitte seg med en rekke manuelle oppgaver som er en del av arbeidshverdagen i dag. Gjennom dette arbeidet bidrar Tellmann til at NSF kan levere intuitive og effektive løsninger for sine medlemmer, tillitsvalgte og ansatte. Samtidig vil det utfordre NSF til å tenke nytt og endre seg på en del områder.

Målbilde og Helt Avgjørende Effekter

NSF og Tellmann er godt i gang med arbeidet og det er definert et målbilde og Helt Avgjørende Effekter (HAE-er) som skal realiseres. Dette for å kunne prioritere løsninger og leverandører opp mot det som er viktigst for NSF. En dialogbasert tilnærming gjør at de involverte partene bygger god kunnskap om hverandre. Dette vil ha stor betydning for å gjennomføre en god implementering.

Overordnet skal prosjektet bidra til en forenklet og effektiv virksomhetsstyring. Med andre ord skal ansatte, tillitsvalgte og medlemmer av NSF få en bedre arbeidshverdag gjennom nye, moderne løsninger som har sømløs integrasjon, god dataflyt og god datakvalitet. Noen HAE-er som er definert er bl.a.: integrerte løsninger, unngå manuelt arbeid, enkle og intuitive løsninger, samt forenkling og automatisering.

Økonomi 2.0 vil bidra til at Norsk Sykepleierforbund er oppdatert og i posisjon til å levere etter ansatte, medlemmer og tillitsvalgte sine krav og forventninger. Både nå og fremover. Tellmann er en meget dyktig samarbeidspartner og har gitt et solid bidrag i prosjektet. Trond er en uvurderlig ressurs for oss i arbeidet som gjøres.
Stig Anisdahl Kristiansen – Økonomisjef i Norsk Sykepleierforbund

I leveransen vil Tellmann bl.a. benytte seg av NeXtTech, vårt eget metodeverk for anskaffelse og innføring av forretningsløsninger. I alle faser av prosjektet vil metodeverket benyttes – enten direkte eller som inspirasjon. NSF gjennomførte i 2021 et ERP-forprosjekt som vi også tar med oss det beste fra.

En annerledes oppdragsgiver

Blant Tellmann sine kunder finnes alt fra mindre virksomheter til store konsern, i en rekke ulike bransjer og med svært ulike behov. Det de har til felles er at de vil endre sin virksomhet gjennom bruk av teknologi og digitalisering, for å skape effekter og resultater som virkelig flytter selskapet. Det å få muligheten til å kunne bistå et forbund som NSF som er en ideell organisasjon uten de vanlige overordnede tunge kommersielle driverne, oppleves spesielt og litt ekstra spennende. Trond er en erfaren og trygg leder med lang erfaring som skaper høy tillit som rådgiver. En ressurs vi er stolte av å allokere til NSF!

Så hva er da neste steg? Overordnet tidsplan tilsier at anskaffelse og kontrakt skal være ferdig tidlig på nyåret 2023, og NSF skal føre sitt regnskap for 2024 med støtte i de nye løsningene.

Om Norsk Sykepleierforbund

NSF er Norges fjerde største fagforbund med nesten 130 000 medlemmer, og deres historie går helt tilbake til 1912. Allerede fra starten var det tydelig hvilken organisasjon det skulle være. Lønn og arbeidsforhold var viktig, men det var sykepleiefaget som ble løftet frem og understreket. Til den dag i dag er det å verne om sykepleieres interesser en viktig oppgave og gjennom NSFs arbeid bidrar de til styrking av sykepleieres rettigheter og anerkjennelse i arbeidslivet.