Skip to main content

Tore Ligaard AS er Norges fremste Faghandel innen dører, vinduer og garasjeporter. Selskapet leverer både til proff- og privatmarkedet gjennom fysiske butikker og netthandel.

I februar 2022 gjennomførte Tore Ligaard et Modnings- og Forankringsprosjekt sammen med Tellmann, basert på rammeverket NeXtTech©. Gjennom forprosjektet ble et prosjektfundament etablert med fremtidig forretningsmessig målbilde, ønskede effekter samt overordnede strategiske føringer for valg av løsning og gjennomføring av prosjektet.

Gjennom Modnings- og Forankringsprosjektet med Tellmann fikk ledelsen etablert et felles fundament for det videre arbeid med ny forretningsstøtte i Tore Ligaard. Basert på Tellmanns metodeverk NeXtTech© og kompetente rådgivere har vi fått samsyn på utfordringer og muligheter samt et solid grunnlag for det videre prosjektet.

Knut Skatvold, COO Tore Ligaard AS

Basert på utfallet fra forprosjektet ble prosjektets mål å etablere nye løsninger for forretningsstøtte som skal effektivisere prosesser og redusere kompleksitet. Det er ønskelig at løsningen skal bidra til blant annet økt endringskraft og lønnsomhet samt førsteklasses kundehåndtering. I tillegg skal løsningen bidra til at de ansatte skal få en enklere arbeidshverdag.

Det har vært inspirerende å arbeide med Tore Ligaards ledelse og nøkkelressurser gjennom Modnings- og Forankringsprosjektet. Det blir spennende å følge prosjektet videre med valg og etablering av nye forretningsløsninger og realisering av målbildet som vil gi Tore Ligaard AS et fundament for fortsatt lønnsom vekst.

Øyvind Aronsveen, Senior Rådgiver i Tellmann

Neste fase av prosjektet vil omfatte ytterligere kartlegging og anskaffelse av nye forretningsløsninger basert på den innsikten som har blitt etablert gjennom prosjektets Modnings- og forankringsfase.

Mer om Tore Ligaard AS: www.ligaard.net