Skip to main content

Elin Bekkelund er ansatt som direktør for Menneske & kultur. Hun vil inngå i ledergruppen og få ansvar for HR, herunder rekruttering, medarbeiderutvikling og personaloppfølging av Tellmanns kompetente rådgivere. I tillegg vil hun også ta del i kundeoppdrag der hennes kompetanse er relevant. 

Elin har de siste 15 årene jobbet som leder og prosjektleder innen Lean, endringsledelse, IT-produksjon og HR, der hun har jobbet både operativt og strategisk. Hun er en tydelig endringsleder og prosessdriver og har sine styrker i å utvikle og engasjere mennesker, strukturere prosesser og skape samarbeid på tvers av enheter og fagdisipliner. 

I Tellmann vil hun bidra godt med sin ledererfaring fra både offentlig og privat sektor, evner til å se nye muligheter og være løsningsorientert. Elin er engasjert, utviklingsorientert og har lang erfaring med å igangsette og gjennomføre utviklingsaktiviteter.  

Vi ønsker Elin velkommen til Tellmann!