Skip to main content

Vi presenterer vårt nye tjenestekonsept: Tellmann Mottakspartner®. Dette konseptet har vi fått varemerkeregistrert tidligere i år.

I forretningsløsningsprosjekt jobber både leverandører og kunde med samme mål: en vellykket innføring av ny løsning. Av ulike årsaker går likevel ikke alt på skinner, og noen kjente utfordringer går igjen:

  • Manglende nødvendig kompetanse og/eller kapasitet på kundesiden i prosjektet
  • Bekymring for om løsningen nyttiggjøres godt og gir forventede gevinster
  • Usikkerhet om prosjektet blir vellykket, vanskeligheter med å fatte beslutninger eller uenighet om veien videre

Leverandøren som den profesjonelle part har et ansvar for å bemanne opp prosjektet med riktig mengde- og type kompetanse. Det samme må også kunden gjøre på sin side.

Med Tellmann Mottakspartner® bistår vi deg som kunde med nødvendige aktiviteter for å motta og ta i bruk ny løsning. Vi bistår eksempelvis med ledelse av mottaksprosjektet, endringsledelse og høsting av de første gevinstene. Gjennom Tellmann Mottakspartner® sikrer vi en helstøpt innføring av ny forretningsløsning og bidrar til å:

  • Trygge innføringen
  • Profesjonalisere kundesiden
  • Få løsningen anvendt, skape varig endring og høste gevinster

Med vårt konsept Tellmann Mottakspartner® øker vi sannsynligheten for en vellykket prosjektgjennomføring for både kunde og leverandør. Oppsummert bidrar vi til redusert prosjektrisiko gjennom økt kompetanse, profesjonalitet og tilført endringsledelse på kundesiden.

Vi har lagt ned mye arbeid i utformingen av vårt konsept, brakt inn vår erfaring fra flere år med prosjekter og tatt til oss innspill fra både kunde- og leverandørsiden i utviklingen. Det gleder oss derfor stort at vi nå har fått denne varemerkeregistreringen og at responsen i markedet er så positiv!

Selve varemerkeregistreringen kan du se her. 

Ønsker du å vite mer om vårt konsept eller hvordan vi kan hjelpe deg med innføring av din nye forretningsløsning? Ta gjerne kontakt med Partner Håkon Røed for en uforpliktende og hyggelig prat!

Legg igjen en kommentar