Skip to main content

Tellmann har for tiden gleden av å ha masterstudenten Marthe Helmen på utplassering. Marthe er underveis i arbeidet med sin mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi ved NTNU i Trondheim.

Med sin oppdaterte akademiske kompetanse bistår Marthe Tellmann med moderne, faglig forankrede perspektiver innenfor de menneskelige aspektene i endringsledelselsesprosesser som Tellmann utøver både internt og ut mot sine kunder. I tillegg til hennes faglige innsikt tilknyttet endringsledelse på individnivå, tilbyr Marthe også verdifulle akademiske perspektiver på arbeidsmiljø og bedriftskultur.

Marthe opplever dessuten muligheten til å sette teoretisk innsikt i kontekst av relevant praksis som svært meningsfullt:

Det er lærerikt å observere og lære av kompetente rådgivere med stor kunnskap basert på Tellmanns praksis, modeller, rammeverk og kjerneverdier

Marthe Helmen

Gjennom sitt praksisopphold tar Marthe også del i arbeidet med å utforme Tellmanns nye stilling innenfor menneske og kultur. Også her får hun mulighet til å komme med relevante studierettede innspill og betraktninger på menneske-siden i organisasjonen.