Skip to main content

Barnevakten – Bevisst mediebruk

Økt digitalisering av samfunnet gjør at barn og unges liv flyttes over i digitale kanaler. Det gir enorme muligheter for underholdning, læring og vennskap over hele verden. Samtidig gir det barn og unge et større ansvar enn før for hvordan de påvirker – og blir påvirket. Foreldreansvaret blir også sterkt utfordret av digitaliseringen, ved at barna tidligere enn før søker informasjon og relasjoner utenfor hjemmet. Hvordan oppdra barn på en god måte der de får gode holdninger og kan ta ansvar for seg selv og andre, også i den digitale verden?

Barnevakten er en ideell organisasjon med visjon om at barn og unge skal være trygge og bevisste brukere av digitale medier og digital teknologi. Dette gjør de ved å produsere og tilgjengeliggjøre artikler, anmeldelser, råd og informasjon om barns mediebruk. Barnevaktens innhold er aktuelt for foreldre og lærere – som trenger dette i sine roller som lærere og oppdragere av de unge.

Tellmann har nå inngått et samarbeid med Barnevakten hvor vi bistår med rådgivning og bistand til strategisk utvikling av nettsiden barnevakten.no, med mål om at Barnevakten skal kunne bli en enda mer markant og relevant samfunnsaktør. Tellmann er stolte over å kunne bidra til å oppfylle Barnevaktens visjon ved å gjøre deres innhold mer tilgjengelig og strukturert.

Videreutvikling av barnevakten.no

Leif Gunnar Vestbøstad Vik, Daglig leder i Barnevakten, forteller at prosjektet nylig er påbegynt og skissert opp og at de er glade for å ha Tellmann med på laget fra tidlig fase. Barnevakten.no er allerede en populær nettside med over 84.000 brukere hver måned i 2021. Samtidig har den også et stort potensial til å bli enda mer nyttig. Derfor er en viktig del av prosjektet å forstå de unges mediehverdag. Nettopp for å utvikle siden til å bli mest mulig relevant.

Tellmann har et bredt kundegrunnlag og har jobbet med både større og mindre prosjekter i flere ulike sektorer i næringslivet. Denne tyngden er vi i Barnevakten veldig glad for at vi nå kan dra nytte av. Tellmann med sin erfaring og kompetanse kan hjelpe oss som er en ideell organisasjon, med begrensede ressurser, til å nå så langt som mulig!

Leif Gunnar Vestbøstad Vik, Daglig leder i Barnevakten

Gjennom samarbeidet skal Tellmann bistå Barnevakten med å etablere en god og effektiv teknisk plattform som legger til rette for økt brukervennlighet, effektive søk, presis målgrupperetting og et brukervennlig publiseringssystem. Samtidig er det viktig å sikre at nettsideuniverset til Barnevakten er lagt til rette for fremtidig oppskalering. Tellmann bistår i denne utviklingsprosessen for å sikre at prosessen blir effektiv og trygg og at ambisjoner og mål nås. Som ekstern og uhildet rådgiver kan Tellmann blant annet være en prosessdriver for å få spesifisert en god løsning og sikre en god retning på prosjektet.

Barnevakten-Tellmann

Et viktig samfunnsbidrag

Barnevaktens oppdrag er å bevisstgjøre til gode verdier og holdninger hos barn, unge og voksne som bruker digitale medier. Foreldre, lærere og andre voksne som jobber med barn må få nok kunnskap og trygghet til å beskytte barn mot skadelig medieinnhold, men samtidig hjelpe dem til å ta i bruk digital teknologi. Ved å tilgjengeliggjøre fakta og råd om spill, apper og digital teknologi blir det enklere å navigere i dette landskapet.

Dagfinn Sæther, Partner i Tellmann Executive Advisors, forteller at gjennom samarbeidet med Barnevakten bidrar Tellmann til å gjøre noe vesentlig godt for samfunnet vi lever i.

Én ting er å levere profesjonelle rådgivertjenester som sådan. Noe annet blir det når sammenhengen er så viktig og verdifull som den Barnevakten skal ivareta. Vi har gleden av å bistå en organisasjon som har et viktig samfunnsbidrag med å målrette seg mot sin fremtid, slik at de kan fortsette å gi et best mulig tilbud til det viktigste vi har: barna våre.

Dagfinn Sæther, Partner i Tellmann Executive Advisors

Hold deg oppdatert på Barnevaktens arbeid ved å følge de på Facebook her.

Legg igjen en kommentar