Skip to main content

En viktig del av vårt ansvar som rådgiver er å hele tiden være oppdatert på nye og eksisterende leverandører og deres produkter. Hvilke nyheter melder de? Er det ny teknologi vi bør oppdatere oss på? Hvilke produktegenskaper og egenart skiller én leverandør fra en annen? Hva er leverandørens kunder opptatt av? I det hele tatt alt som kan være av relevans for våre kunder og prosjekter. Dette er det vi tar med oss inn i arbeidet med våre kunder og når det skal gjøres en evaluering og valg av ulike løsninger og leverandører. Vi anbefaler alltid leverandør og løsning som best svarer ut den enkelte kundes behov og situasjon – uten noen preferanser, avtaler eller favorisering.

I den forbindelse har Tellmann Executive Advisors, representert ved Harald Tellmann og Håkon Røed, blitt invitert av IFS til å delta på IFS Unleashed i Miami fra 10-14 oktober. Her forventer vi å lære mer om IFS sine løsninger og produktutvikling, samt en økt innsikt i hva vi kan forvente av IFS fremover og hvor de befinner seg i skyreisen. I tillegg vil vi kunne forstå IFS sine kunder bedre og lære hva de tenker om fremtidig forretningsstøtte. Utover det er dette også en fin arena til å treffe eksperter fra IFS, dyktige fagpersoner og flere av IFS sine kunder.

Som kjent er Tellmann leverandøruavhengig, dette er en av våre kjerneverdier. I den forbindelse er det naturlig å nevne at Tellmann har selvfølgelig betalt denne reisen selv. Samtidig takker vi IFS for invitasjon til et spennende arrangement! Tellmann skal være å finne på ulike leverandørarrangement, både fysiske og digitale, og vi ønsker invitasjoner fra alle leverandører velkomne.

Vi er spente på både reisen og arrangementet i seg selv, og kommer til å dokumentere litt underveis. Innhold av relevans kommer vi til å dele på LinkedIn, så følg oss der hvis du også ønsker å følge med. En spennende side av det vi jobber med for å kunne gi våre kunder de beste rådene!

Dersom dette er noe som vekker nysgjerrigheten din og du er interessert i å høre mer utover det vi deler i sosiale medier er det bare å ta kontakt. Vi tar gjerne en hyggelig kaffeprat rundt våre refleksjoner og hva vi sitter igjen med etter disse dagene ☕️

Du kan kontakte Harald eller Håkon både via telefon og e-post:

Harald Tellmann
Harald Tellmann
hte@tellmann.no
+47 971 42 961
Håkon Røed
Håkon Røed
hro@tellmann.no
+47 982 25 701

Legg igjen en kommentar