Skip to main content

Tellmann har siden nyttår fått bistand fra NTNU-studentene Ola Sæther og Hans Ivar Ølberg i sitt markedsarbeid. Guttene studerer for tiden Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU i Trondheim.

Tellmanns arbeidsfelt befinner seg i stor grad i grensesnittet mellom forretningsutvikling og informasjonsteknologi. Det er nettopp i grensesnittet mellom IT, digitalisering og forretning at guttene innehar oppdatert kunnskap. Dermed tilføres ikke bare Tellmann nyttige ungdommelige impulser, men også relevante akademiske perspektiver.

Guttenes akademiske forankring, i kombinasjon med deres friske perspektiver og innspill på markedsføring og branding, utfordrer Tellmann på verdifulle måter i formidlingen av tung kompetanse og innsikt. Ved å stille krav til å forstå og å komme med innspill på endringer og forbedringer, påvirker guttene Tellmann til å reflektere over hvordan kunnskapen tilrettelegges og formidles. På den måten bidrar de også til å gjøre Tellmanns markedsarbeid framtidsrettet og relevant for Tellmanns kunder og følgere i sosiale medier.