fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820
Tellmann søker teknisk ressurs med forretningsmessig forståelse – innleie

Tellmann søker teknisk ressurs med forretningsmessig forståelse – innleie

Tellmann har stor etterspørsel og oppdragsmengde. For en av våre kunder i farmasibransjen er det nå behov for en applikasjonsforvalter i et lengre oppdrag – og det vil kunne være behov for innleie av selvstendig konsulent eller underleverandør.
Rollen krever en ressurs med teknisk innsikt og forståelse, men arbeidet med å jobbe mot apotekene vil også innebære forretningsmessig forståelse og evne til å kommunisere godt med virksomheten ellers og de enkelte apoteker.
Oppdraget vil være på minimum 6mnd, med muligheter for forlengelse på inntil 18mnd.

Ressursen vil gå inn i en rolle som er angitt som applikasjonsforvalter for apoteksystemer. De viktigste oppgavene/ansvarsområdene er:

  • Forstå forretningssidens behov og krav og omforme dem til teknisk løsningsdesign.
  • Bidra til kontinuerlig effektivisering av prosesser for å forbedre servicegraden.
  • Daglig monitorering og preventivt vedlikehold
  • Besvare henvendelser som kommer fra Servicekontor og apotek
  • Feilsøking/feilhåndtering i aktuelle systemer og i integrasjonsgrensesnitt
  • Koordinering, dokumentering samt test og utrulling av nye programvareversjoner og -oppdateringer
  • Oppsett av applikasjoner ifm. ved nyetableringer, oppkjøp, nedleggelser av apotek
  • Samhandle med andre IT-funksjoner og underleverandører i leveranser og ved utbedring av feil og mangler.

Vi ser det som en klar fordel at ressursen kjenner til apotekløsninger, har erfaring med FarmaPro, ERP-systemer, SQL Server, samt forvaltning og drift av IT-løsninger, evt. bakgrunn fra apotekdrift.

Det vil være behov for å jobbe utenfor ordinær arbeidstid og enkelte helger.

Normalt vil vedkommende jobbe 50% på HK og 50% på hjemmekontor. I dagens situasjon jobbes det 100% fra hjemmekontor.

Er oppdraget av interesse, ta kontakt med Dagfinn Sæther på tlf:  95746536 eller mail: dsa@tellmann.no