Skip to main content

Veksten fortsetter. Tellmann har ansatt Morten Overgård som Senior Rådgiver og tilfører med dette solid kompetanse innen ledelse og strategi.

Morten har mer enn 20 års erfaring som rådgiver og leder innen privat næringsvirksomhet. Han har ledet en rekke internasjonale og nasjonale programmer og prosjekter for noen av de største aktørene innen Pharma, FMCG og Retail.  

Morten har i løpet av sin karriere fått spisset kompetanse innen programledelse, innkjøp/anskaffelse, operasjonalisering av strategi, planlegging knyttet til både produksjon og distribusjon, og derigjennom leverandørstyring og forhandlingsledelse. Som programleder har han også vært ansvarlig for testing og implementering av ny programvare (blant annet ERP) i eksisterende IKT miljøer. 

Bred støtte til igangsatte forbedringstiltak oppnås fordi Mortens åpne, fremoverlente og inkluderende stil evner å inspirere og engasjere toppledere så vel som mellomledere, utførende ansatte og medarbeidere. Han bruker sin lange erfaring som coach aktivt for å legge til rette for rask adopsjon av ny teknologi og nye arbeidsmetoder.