Skip to main content

Tellmann Executive Advisors styrker sin posisjon innen digitalisering og verdikjedeoptimalisering gjennom ansettelse av Øystein Pedersen, tidligere CIO i TESS. Øystein har 10 års erfaring fra egen virksomhet innenfor rådgivning og som totalleverandør på driftstjenester, og nærmere 5 års erfaring fra TESS som ambassadør, innovatør og strategisk rådgiver i digitale innovasjonsprosesser. Han har også erfaring med LEAN ledelse og kontinuerlig forbedring, og hvordan knytte kvalitetsstyring (ISO9001) til verdikjede og digitaliseringsarbeidet.

Gjennom ansettelsen av Øystein styrker Tellmann sin posisjon betydelig som uavhengig rådgiver innen identifikasjon og ledelse av prosjekter knyttet til lønnsomhetsutvikling og kundesentrisk tilrettelegging. Dette innebærer å avdekke svakheter og potensialet i eksisterende og nye verdikjeder, oversette forretningsmål til prosjekter samt innrette prosesser, teknologi og organisasjon for en mer effektiv verdikjede.

Øystein ser helheten i virksomheter, og ser på IT og forretningen som sammenhengende aktiviteter for en velfungerende og bærekraftig forretningsmodell. Øystein vil bidra i leveranser der Tellmann bistår selskaper med å utvikle sine forretningsmodeller og gjennomføre forenkling og moderniseringsinitiativ for å styrke egen konkurransekraft.