Skip to main content

Tellmann styrker laget med Ine Skarrud. Ine har erfaring med digital transformasjon og innovasjon fra ulike selskap og har jobbet både offentlig og privat sektor.

Ine kommer fra en rolle som COO i oppstartsbedriften Digital Medarbeider AS. Der har hun tilegnet seg inngående kompetanse på utvikling og innføring av digitale løsninger og IT verktøy. Til Tellmann bringer hun med seg kompetanse innen smidig produkt- og prosessutvikling. Hun har en iboende interesse for hvordan teknologi og digitalisering kan skape stor verdi gjennom modernisering av virksomheter.

I Digital Transformasjon er det essensielt å forstå at teknologien er verktøyet for å nå målet, og ikke selve målet. Med sin design- og innovasjonskompetanse har Ine et tydelig fokus på nytteverdien av ulike teknologier og vet hva som skal til for å sikre at den digitale forretningsutviklingen lykkes.

Ine har erfaring med redesign av arbeidsprosesser og gjennomføring av omstilling knyttet til dette. Hun er særlig opptatt av hvordan ledere og ansatte involveres slik at eierskap og forankring sikres. Hun mener god endringsledelse ikke bare er viktig for å gjennomføre Digital Transformasjon, men nøkkelen til suksess. Ine er ærlig, analytisk og utadvendt. Dette gjør henne svært god til å lede endrings- og forankringsarbeid.

Tellmann fortsetter satsningen på å hjelpe virksomheter med modernisering, digital transformasjon og innføring av forretningsløsninger. Ine vil gi et viktig bidrag i slike prosjekt for våre kunder.

Velkommen til oss i Tellmann!