fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820
Tellmann vokser og har ansatt Torkel Lappegård som senior rådgiver

Tellmann vokser og har ansatt Torkel Lappegård som senior rådgiver

Torkel Lappegård har mer enn 20 års erfaring med ledelse innen digitalisering av kunde-/forretningsløsninger, strategiutvikling, effektivisering og outsourcing. I disse årene har han hatt et spesielt fokus på utvikling og implementering av IT-løsninger, og hvordan forretningsarkitektur og applikasjonsarkitektur henger sammen. I tillegg har Torkel i hele denne perioden også hatt ansvar for drift av IT-løsningene.

Torkel kommer fra rollen som Teknologidirektør i Studentsamskipnaden SiO. Han har særlig kompetanse innen utarbeidelse og operasjonalisering av strategier, innkjøp/anskaffelser, leverandørstyring og forhandlingsledelse.

Som person er Torkel strategisk, helhetstenkende og handlingsorientert. Torkel liker å jobbe med endringsledelse og å få personer og organisasjoner med på laget.

Dere kan bli bedre kjent med Torkel Lappegård her.

Vi ønsker Torkel velkommen til Tellmann!