Skip to main content

Torkel Lappegård har mer enn 20 års erfaring med ledelse innen digitalisering av kunde-/forretningsløsninger, strategiutvikling, effektivisering og outsourcing. I disse årene har han hatt et spesielt fokus på utvikling og implementering av IT-løsninger, og hvordan forretningsarkitektur og applikasjonsarkitektur henger sammen. I tillegg har Torkel i hele denne perioden også hatt ansvar for drift av IT-løsningene.

Torkel kommer fra rollen som Teknologidirektør i Studentsamskipnaden SiO. Han har særlig kompetanse innen utarbeidelse og operasjonalisering av strategier, innkjøp/anskaffelser, leverandørstyring og forhandlingsledelse.

Som person er Torkel strategisk, helhetstenkende og handlingsorientert. Torkel liker å jobbe med endringsledelse og å få personer og organisasjoner med på laget.

Dere kan bli bedre kjent med Torkel Lappegård her.

Vi ønsker Torkel velkommen til Tellmann!