fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820

Endringsledelse

Med vår kompetanse, metode og erfaring hjelper vi deg til en kontrollert moderniseringsreise. 

Har ditt ERP/CRM-system et moderniseringsbehov? Er du usikker på hvordan du kommer i gang eller håndterer dette? Veldig få virksomheter er rigget for å håndtere en slik moderniseringsreise. Vi har derfor utviklet vårt eget rammeverk som støtter virksomheter i dette krevende arbeidet. Vår tilnærming bærer navnet NeXtTech©. Resultatet blir redusert innføringstid, redusert risiko for budsjettsprekk og en bedre nattesøvn!

Kompetanse

Våre rådgivere har lang erfaring innen modernisering av forretningsløsninger og behersker sentrale kompetanseområder - både teknisk og organisatorisk. Våre uavhengige rådgivere er "hel ved"!

Metode

Rammeverket NeXtTech er utarbeidet med utgangspunkt i anerkjente standarder for agil prosjektledelse, endringsledelse og gevinstrealisering. Metodeverket er vårt eget DNA!

Erfaring

Med mer enn 20 års erfaring som uavhengig rådgiver, har Tellmann hjulpet mange store- og små bedrifter, med større og mindre digitaliseringsprosjekter, i flere ulike bransjer. Både innen privat og offentlig sektor.

En strukturert tilnærming til endringsledelse!

Den tekniske løsningen kan være kjempegod, men det betyr ingenting med mindre en lykkes med endringsarbeidet. Det er kun endringer som skaper gevinster. Vi støtter derfor alle typer implementeringer som f.eks. ERP, CRM og ny teknologi med vår strukturerte tilnærming til endringsledelse.  

I vår tilnærming til endringsledelse angriper vi endringsledelse både med prosessfokus og kompetansefokus. Vi har en rekke ulike verktøy som vi benytter, og som inngår i vår metodetilnærming. Vi benytter oss av eksempelvis av verktøy som ADKAR og kompetansekartlegging. Kommunikasjon, sponsorer, interessenter, motstand, opplæring, coaching og oppfølgning er eksempler på områder som vi behersker og som er sentralt i dette arbeidet.