Skip to main content

Digital omstilling er en omfattende prosess der organisasjoner og virksomheter bruker digitale teknologier og verktøy for å endre måten de driver virksomhet på, og å tilpasse seg den digitale tidsalderen.

Digital omstilling involverer ofte å endre forretningsmodellen, forbedre kundeopplevelsen, øke effektiviteten og produktiviteten, samt å utforske nye muligheter og markeder som bruker digitale teknologier. Dette kan omfatte å innføre digitale verktøy og systemer for automatisering, analyse og datahåndtering, samt å omstrukturere arbeidsprosesser for å utnytte de nye digitale mulighetene.

Digital
Forretningsutvikling

Digital
Transformasjon

Digital
Omstilling

Å starte en digital omstillingsprosess er relevant for deg som vil:

 1. Forbedre kundeopplevelsen. Kunder forventer nå en sømløs digital opplevelse i alle interaksjoner med bedrifter, fra å kjøpe produkter til å få kundeservice. En digital strategi hjelper virksomheten med å forbedre kundeopplevelsen ved å identifisere og utnytte teknologier som gir bedre kommunikasjon, mer effektiv interaksjon og bedre kundeinnsikt.
 2. Øke effektiviteten. Teknologi kan automatisere manuelle og tidkrevende prosesser og effektivisere virksomheten. En digital strategi kan hjelpe bedrifter med å identifisere muligheter for å øke effektiviteten, for eksempel ved å implementere automatisering, robotikk eller kunstig intelligens.
 3. Utvikle nye inntektsstrømmer. Digital transformasjon kan også hjelpe bedrifter med å utvikle nye inntektsstrømmer ved å utnytte nye forretningsmodeller, for eksempel abonnementsbasert tjenesteyting eller plattformøkonomi. En digital transformasjonsstrategi kan hjelpe bedrifter med å identifisere nye muligheter og utvikle en plan for å realisere dem.
 4. Øke konkurranseevne: Teknologi har revolusjonert mange bransjer og endre konkurransebildet dramatisk. En operasjonalisert digital strategi kan hjelpe bedrifter med å holde tritt med endringene og sikre at de forblir konkurransedyktige i markedet.

Tellmann hjelper deg med å utvikle en digital strategi og handlingsplan bestående av 12 punkter:

 1. Visjon og mål: En tydelig og engasjerende visjon for hva den digitale omstillingen har som mål å oppnå. Samt spesifikke mål for å oppnå suksess.
 2. Forretningsmodell og verdiøkning: En forståelse og tilknytning til gjeldende forretningsmodell og hvordan digitale teknologier kan utnyttes for å skape nye verdiøkninger, produkter, tjenester og inntektsstrømmer.
 3. Kundereise: En kundesentrisk tilnærming til digital omstilling som fokuserer på å forbedre kundens opplevelse gjennom personalisering, engasjement og enkelhet
 4. Teknologisk roadmap: Utvikle en teknologisk roadmap som beskriver de spesifikke teknologiene og plattformene som kreves for å oppnå digital omstilling.
 5. Datastrategi: En datadrevet tilnærming til digital omstilling som fokuserer på datainnsamling, analyse og visualisering for å informere beslutninger og drive innovasjon.
 6. Digital styring: En styringsramme som etablerer ansvar, roller, retningslinjer og prosedyrer for den digitale omstillingen.
 7. Talent og ferdigheter: En vurdering av dagens talent og ferdigheter i organisasjonen og en plan for å rekruttere, trene og beholde den digitale kompetansen som trengs for transformasjonen
 8. Organisasjonskultur: En forståelse av eksisterende organisasjonskultur og en plan for å skape en kultur av innovasjon, smidighet og kontinuerlig læring.
 9. Endringsledelse: Utvikle en plan for endringsledelse som tar tak i de kulturelle og organisatoriske endringene som kreves for å implementere den digitale strategien
 10. KPI og analyse: Definer KPI og analyse for å måle suksessen til den digitale omstilingen, for eksempel økt kundetilfredshet, reduserte driftskostnader eller økte inntekter.
 11. Kontinuerlig forbedring: Etablere en prosess for kontinuerlig forbedring for å sikre at den digitale strategien forblir i samsvar med organisasjonens stadig skiftende behov og mål.
 12. Handlingsplan: En detaljert handlingsplan som beskriver tidsplaner, ressurser, milepæler og leveranser som er nødvendige for å gjennomføre den digitale transformasjonen.