Skip to main content

Vi etablerer fleksible og endringsorienterte virksomheter gjennom effektiv og tidsriktig organisering av IT.

Digital Omstilling krever økt omstillingstakt, skalerbarhet, fleksibilitet og ny organisering av IT. Dagens Sourcing krever nye ferdigheter. Vi etablerer fleksible og endringsorienterte virksomheter gjennom effektiv og tidsriktig organisering av IT, med tilgang på kompetanse og tjenester som fremmer innovasjon og riktig bruk av teknologi.

Utforsk dine muligheter og hva som skal til for å realisere disse. Finn riktig leveransemodell, sikre kompetanse og kapasitet. Ta kontroll på dagens situasjon og gjennomføring.

Alle disipliner og aspekter for kjøp av skytjenester eller outsourcing må beherskes, fra målbildet blir satt til effekt er realisert. Dette omfatter hele verdikjeden og inkluderer nødvendige endringer av ansvar, prosesser eller roller som blir berørt. Egenproduserte og eksterne tjenester må bli tilrettelagt, samordnet og fulgt opp. Vi kaller dette Sourcing 2.0.

Vi hjelper deg med:

  • IT ledelse
  • Organisering av IT
  • IT sourcingstrategi
  • Behovskartlegging
  • Anskaffelser
  • Kjøp av skytjenester
  • Outsourcing
  • Leverandørstyring