fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820
Hva betyr Digital Omstilling for toppledere?

Hva betyr Digital Omstilling for toppledere?

Digital Omstilling vil spille en avgjørende rolle for skjebnen til et økende antall virksomheter – uansett størrelse og forhistorie. For toppledere betyr det å besitte kunnskapen og viljen og ha gjennomføringskraften som kreves for å omstille virksomheten slik at den evner å følge den teknologiske utviklingen i samfunnet..

For det er endring og endringskraft som kreves. Det som var riktig før, er ikke lenger et alternativ. Toppledere må skaffe seg innsikt i hvordan virksomheten ville sett ut om den ble etablert tuftet på nåtidens teknologiske plattform, og hvor stort gapet er til eksisterende praksis. Dette gapet må reduseres/lukkes dersom virksomheten skal konkurrere på like vilkår med nye konkurrenter.

En viktig suksessfaktor for dagens toppledere vil være å ha en profesjonell og målbevisst holdning til Digital Omstilling. Dette krever en robust plan som viser hvilke strategiske grep du må gjøre. Samtidig må du også være villig til å gjøre de endringene som kreves. En Digital Omstilling vil for de fleste innebære store endringer av rutiner, systemer og tankebaner. Rett og slett en modernisering av virksomheten.

TELLMANN har siden 1999 jobbet med strategisk rådgivning og Digital Omstilling for alle typer virksomheter, fra mindre selskaper til store konsern. Kontakt oss om du trenger en god plan, et rammeverk og en medspiller med oppdatert kompetanse og innsikt.