fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820
Er ERP-løsningen din gått ut på dato?

Er ERP-løsningen din gått ut på dato?

Har du den forretningstøtten som kreves i en moderne virksomhet? Eller er dere en av mange virksomheter som fungerer «godt nok» med velkjente verdikjeder og prosesser som har gått seg til over mange år? Hva er motivasjonen til å endre på noe som er «godt nok»?

Mange spørsmål, og kanskje treffer de et ømt punkt hos deg. Du forstår at dagens løsning er gått ut på dato, samtidig er det åpenbart at det vil bli svært krevende å endre på dette. Hvordan starter man da slike prosesser?

I Tellmann har vi utviklet en spennende tilnærming som skiller seg fra tradisjonelle ERP-prosjekt, der vi ser på den helhetlige verdikjeden og hvilket potensial som finnes gjennom bruk av moderne teknologi og forretningsstøtte. Vi starter dette med en modning og forankringsfase der vi sammen setter ambisjonsnivå og scope for en slik prosess, og ikke minst med forankring hos involverte beslutningstakere. Etter vår erfaring er det her de fleste henter kraft og retning når de skal bryne seg på modernisering og transformasjon.

Mange virksomheter står i startgropen for å endre på dagens forretningsløsning, og det er nettopp i denne fasen vi aller helst ønsker å bidra med gode innspill på prosessen. Som uavhengig rådgivningsfirma og har ingen annen agenda enn å spille deg som kunde god.

Gi en tilbakemelding