fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820
Er informasjonsteknologi et være eller ikke være for din  virksomhet?

Er informasjonsteknologi et være eller ikke være for din virksomhet?

Forretningsstyrt informasjonsteknologi handler om å sikre at en virksomhets mål følges opp med riktige og fremtidsrettede teknologiske løsninger.

Effektiv bruk av teknologi er en avgjørende suksessfaktor. Forretningsstyrt informasjonsteknologi handler om å sikre at en virksomhets mål suppleres av riktige og fremtidsrettede teknologiske løsninger. Vi kaller dette Digital Omstilling.

Ny teknologi har gitt et hav av muligheter for å utvikle og fornye virksomheter. Vi har de siste årene sett nystartede nisjebedrifter vokse seg til verdensomspennende konsern, samtidig som giganter har forsvunnet. Har man ikke evnen eller viljen til endring, har det vist seg at størrelse ikke har noen betydning.

Informasjonsteknologi må bli en sentral del av virksomhetens forretningsstrategi. Det vil sikre virksomhetens utvikling, og øke sjansen for suksess. Graden av suksess vil avhenge av hvordan virksomheten håndterer denne endringen, og hvilke samarbeidspartnere man knytter til seg.

I TELLMANN har vi siden 1999 jobbet med strategisk rådgivning med fokus på forretningsstyrt informasjonsteknologi. Våre kunder ønsker å bli utfordret på mål og strategier. På den måten kan vi best bidra til å oppnå gode resultater.