fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820
Tellmann og RS Trommelservice fremmer digital bærekraft

Tellmann og RS Trommelservice fremmer digital bærekraft

Tellmann sentral i utvikling av innovativ og bærekraftig gjenbruksordning

Du har sikkert lagt merke til kabeltromler som ligger i en veigrøft eller på en byggeplass. Enkelte bruker også disse som bord hjemme hos seg selv eller på hytta. Faktisk er det over 50.000 slike kabeltromler i omløp til enhver tid i Norge. Disse kabeltromlene gir returkompensasjon («pant») ved retur. Dessverre er det for få tromler som kommer i retur, som følge av høye transportkostnader og administrasjon. RS Trommelservice samler el-bransjen om en felles digital returordning som både effektiviserer håndteringen, og som sparer kostnader i verdikjeden. Tellmann har vært en drivkraft og prosjektets fasilitator helt fra idéfase og frem til ferdig løsning.

RS Trommelservice

RS Trommelservice - Scanner

Kostnadseffektiv logistikk og bærekraftig verdikjede

Kabeltromler leveres i ulike størrelser. De største tromlene har en høy verdi og blir stort sett returnert. De mindre tromlene har derimot lavere verdi og færre blir returnert. Den nye digitale returordningen har derfor hatt effektivisering av logistikk som hovedmål, slik at det også blir økonomi i å returnere selv de små tromlene.

I løsningen er det etablert et eget transporttorg slik at transportører kan utnytte sin ledige returkapasitet til transport av tromler. Ledige tromler dukker opp på et digitalt kart i en app, hvor transportørene selv kan gå inn og plukke oppdrag som er ledige. En transportør kan plukke med seg tromler som passer fint inn for å utnytte kapasitet på lastebilene, og som passer med kjøreruten.

Løsningen håndterer både tilbudsprosess, administrasjon og oppgjør av transportoppdraget. I tillegg er det tilrettelagt for lokale returpunkter, slik at returkundene enkelt kan finne et mottakspunkt så nært dem som mulig.

Flere tromler i retur er god økonomi for sluttkunde og høyere utnyttelsesgrad på lastebilene er bra for transportbransjen. Men til syvende og sist gir økt gjenbruk og økt transporteffektivitet et bedre miljø. Så dette tjener alle på.
Holm Christian Matheson, Daglig leder i RS Trommelservice

Selv etter kort tid i drift ser vi tydelige gevinster av returløsningen. Først og fremst blir flere av de mindre tromlene returnert. I tillegg er det effektiviseringsgevinster både for de som jobber med mottak av tromlene, samt i håndtering av sluttoppgjør.

Ingen gevinst uten endring.

Brukeropplevelse i sentrum

Prosjektleder og rådgiver i Tellmann, Dennis Banelind, har designet løsningen for RS Trommelservice. For den som står ute på en byggeplass eller som vedlikeholder et mottak av tromler, så kan både lager og returinnmelding lett administreres via en app. En kan operere med flere lagerlokasjoner, noe som er nødvendig for større selskaper. Her angis både hentested og henteinformasjon som er viktig for transportør. Løsningen gir også effektiv kommunikasjon mellom returkunde, transportør og den enkelte sjåfør som skal hente trommelen. Det er både varslingstjeneste og sms-tjeneste innebygd i løsningen. For de som sitter på kontorfunksjoner, hos elektrogrossistene eller hos transportørene, kan løsningen håndteres via en skybasert programvare. Løsningen håndterer også mottak, kvalitetskontroll og oppgjør.

«For oss var det viktig å forstå hvilken flate (PC/nettbrett/mobil) de ulike rollene opererer, og gjøre det enklest mulig å benytte disse flatene. Videre ønsket vi å forenkle kommunikasjonen gjennom verdikjeden, noe vi synes vi har lyktes godt med.» forklarer Banelind.

Retur av kabeltromler - app

Ulike skjermbilder fra app-løsningen

Kabelprodusenter og el-grossistene med på laget

For at løsningen skulle lykkes måtte alle aktørene i markedet bli med på initiativet. Alle tromlene, uansett leverandør, blir merket på samme måte. Merkingen er viktig for at tromlene skal identifiseres i systemet.

«Utfordringen med retur av brukte tromler er at aktørene ikke har samlet seg rundt en felles løsning, slik at sluttkundene ble ivaretatt. Å bli sittende med tromler en ikke behøver, innebærer dårlig økonomi og lav gjenbruksandel som igjen er lite bærekraftig. Motivasjonen for å etablere en felles bransjeløsning var derfor høy blant alle aktørene da vi satte i gang.« forklarer Matheson i RS Trommelservice.

Aktørene i markedet har samlet seg rundt ordningen, som i dag blir administrert via Returordningen for kabeltromler. Tromler som ikke blir merket, eksempelvis utenlandske tromler som ikke følger standard, vil heller ikke omhandles av ordningen eller gi returkompensasjon. Alle aktørene vil derfor føle et ansvar for å gi en god tjeneste til sine kunder gjennom denne ordningen.

Et prosjekt i tiden

Assosiert partner og ansvarlig for Digital Virksomhetsutvikling i Tellmann, Bjørn Inge Dalen, har hatt det overordnede ansvaret for leveransen. For han er dette et prosjekt som godt illustrerer tiden vi er inne i. Prosjektet har en god dose digitalisering, samhandling på tvers mellom aktører og endringsledelse.

Selv om prosjektet er digital i sin løsningsform, så er dette kun et virkemiddel for å løse en bransjemessig utfordring. Det handler om innovasjon, men innovasjon er ofte en sammensetning av ulike teknologier som allerede er oppfunnet. Til syvende og sist handler dette om å sette sammen innovative løsninger som letter hverdagen. Den største motivasjonen for brukeradopsjon.
Bjørn Inge Dalen, assosiert partner i Tellmann

Bjørn Inge forteller at dette prosjektet ikke er uvanlig i dagens samfunn. Samme tilnærmingen finner vi også i Vipps-samarbeidet, hvor bransjen samles rundt en felles digital løsning, for å løse en bransjemessig utfordring.

«Vi ser flere bransjer nå som møter de samme utfordringene. Dessverre er det for mange toppledere som er for opptatt av sin egen virksomhet, og evner ikke å se utfordringene i et litt større perspektiv. Mange bransjer ser på digitale plattformer som en konkurransefaktor, men de kan også benyttes for å eliminere uønsket konkurranse.» avslutter Dalen.

RS Trommelservice

Bjørn Inge Dalen, Dennis Banelind, Holm Christian Matheson og Hans Andreas Haugen

Gi en tilbakemelding