Skip to main content

Vil du jobbe i grensesnittet mellom forretningsutvikling og IT?

Trives du med å jobbe med endring, modernisering og effektivisering ved utnyttelse av digitale muligheter? Da kan dette være muligheten du har ventet på.

Som Rådgiver hos oss blir du en del av Norges fremste uavhengige rådgivningsmiljø innen digital omstilling, og du kan utvikle og bruke hele din breddekompetanse hos våre kunder. Du får en spennende og variert hverdag hvor du kan innta strategiske roller og fungere som en operativ ressurs nært knyttet til forretningsutvikling og digitalisering. Våre kunder er mellomstore virksomheter til store konsern i en rekke ulike bransjer og med svært ulike behov.

Du får mulighet til å være med fra tidlig fase til ferdig gjennomført prosjekt. Vi er nemlig ikke bare opptatt av hva og hvordan, men også hvorfor noe skal gjøres. Våre kunder kjenner oss derfor som strategiske rådgivere som tørr å utfordre, i tillegg til et selskap som tilfører handlekraft i selve gjennomføringen.

Arbeidsoppgaver

Hos oss vil du få muligheten til å jobbe på prosjekter som endrer kundens virksomhet gjennom digitalisering og bruk av informasjonsteknologi. Du vil skape effekter og resultater som setter varige spor og virkelig reflekterer virksomhetens potensial. Dette kan blant annet innebære å:

 • hjelpe bedrifter med å utarbeide og gjennomføre digitale handlingsplaner og teknologistrategier
 • være en strategisk rådgiver for IT-ledere og øvrige ledere knyttet til teknologiledelse og god utnyttelse av leverandørmarkedet
 • lede eller inngå i kundeprosjekter for anskaffelse og mottak av forretningsløsninger og andre digitale tjenester som berører både organisasjon og prosesser
 • lede eller bidra inn på initiativ innen innovasjon og forretningsutvikling der IT og teknologi står sentralt, for eksempel gjennom team- eller produktledelse
 • hjelpe bedrifter med omorganisering, kommunikasjon og endringsledelse, eksempelvis i møte med ny teknologi i kundens organisasjon eller i overgang til smidig tilnærming, metodikk og kultur

Vi tror du lykkes hvis du har:

 • Minimum tre års relevant arbeidserfaring
 • Vært ansvarlig eller deltaker i strategiske prosjekter med interne og eksterne leveranser
 • Forståelse av IT som muliggjører for strategisk måloppnåelse og forretningsmål
 • Erfaring fra ett eller flere av disse områdene: prosjektledelse, arkitektur, innføring av forretningsløsninger (ERP, CRM, HR o.l.) digital transformasjon, IT-anskaffelser, IT-ledelse
 • Solid prosess- og forretningsforståelse og kunnskap om hvordan digitale løsninger kan skape forretningsverdi
 • Et omdømme som analytisk, strukturert og etterettelig
 • Evne til å jobbe selvstendig på egenhånd og i team med andre

Hva får du hos oss?

 • Du blir del av et tungt fagmiljø i vekst innen strategisk rådgivning og teknologiledelse
 • Du vil bli en del av et arbeidsmiljø preget av stor frihet, mye energi og godt humør
 • Vi er opptatt av at våre ansatte skal ha oppdatert og relevant kompetanse, så du vil få muligheter for relevant kompetanseutvikling
 • Du får ta del i- og bidra til videre utvikling av felles beste praksis og våre metodeverk
 • En arbeidsplass der vi er opptatt av å bygge god organisasjonskultur og muligheter for involvering i utviklingen av selskapet
 • Nyoppussede lokaler midt i Oslo sentrum
 • Vi har flere faglige og sosiale sammenkomster og aktiviteter jevnlig i løpet av året
 • Vi har helseforsikring i tillegg til gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Du får en ekstra ferieuke i tillegg til de vanlige fem ukene

Om Tellmann:

Tellmann ble etablert i 1999 og er et norsk, ansatteid rådgivningsselskap uavhengig av leverandørmarkedet. Vi bistår våre kunder med ledelse, strategisk, taktisk og operativ kompetanse og gjennomføring av prosjekter for å oppnå forretningsmessige fordeler gjennom optimal bruk av informasjonsteknologi, gjennomføring av digitaliseringsløp og god bruk av forretningsløsninger.

Tellmanns arbeidsfelt befinner seg i grensesnittet mellom forretningsutvikling og informasjonsteknologi. Vår kompetanse omfatter det som kreves i dagens moderniserings- og digitaliseringsprosjekter. Tjenesteområdene omfatter Digital Forretningsutvikling, Moderne Forretningsløsninger samt Modernisering av IT og Sourcing.

Høres dette ut som deg?

Send din søknad og CV til Elin Bekkelund: ebe@tellmann.no