Skip to main content

Alt dreier seg om endring. Endring drevet av spennende muligheter teknologi gir. Alt digitaliseres, både i hverdagen og på jobb. Det som ikke kan fornyes, kan forenkles. Ønsker du en sentral rolle i moderniseringen av norske virksomheter? Det gjør vi i Tellmann også! Med over 20 års erfaring er vi et av Norges ledende rådgivningsmiljøer innen teknologiledelse. Vi opplever høy etterspørsel fra markedet og ønsker oss nå flere kloke hoder og gode kollegaer, som er sultne på å utvikle seg i et svært spennende selskap.

Hvem jobber vi med?

Blant våre kunder finnes alt fra mindre virksomheter til store konsern, i en rekke ulike bransjer og med svært ulike behov. Det de har til felles er at de vil endre sin virksomhet gjennom bruk av teknologi og digitalisering, for å skape effekter og resultater som virkelig flytter selskapet.

Som leverandøruavhengig rådgiver bistår vi våre kunder på strategisk, taktisk og operativt nivå. Vi er med andre ord ikke bare opptatt av hva og hvordan, vi stiller også alltid spørsmålet hvorfor noe skal gjøres. Vi hjelper til med behovsutredning og beslutningsstøtte, valg og anskaffelse, innføring, endring og gevinstrealisering knyttet til digitalisering, modernisering, forretningsutvikling og forretningsløsninger.

Hvem er du?

Vi søker deg som brenner for hva IT og teknologi kan gjøre for virksomheter, som elsker å jobbe med mennesker og endring, og vil være med å bygge opp Norges mest spennende rådgivningsmiljø.

Du har lyst på en variert og utfordrende arbeidshverdag hvor du bidrar til å drive endring hos kunden gjennom å fremme brukeradopsjon og atferdsendring ved innføring av nye IT-løsninger og tjenester. Du ser på deg selv som en pådriver innen teknologiledelse, du har god teknisk forståelse, og du ser mulighetene som bor i god bruk av IT og teknologi.

Utover den faglige kompetansen ser vi etter deg som er resultatorientert, uredd og opptatt av å gjøre en forskjell. Du er oppriktig i din fremferd og handlekraftig i dine prosjekter.

Med flere tyngre og komplekse prosjekter ser vi behov for å forsterke vår kapasitet og kompetanse med rådgivere som kan lede krevende leveranser. Gjennom din solide erfaring har du en pondus og kunnskap om hva som kreves av en rådgiver/prosjektleder for å kunne styre opp leveranser og oppnå ønskede gevinster for våre kunder.

Hva du kommer til å gjøre:

 • Strategisk rådgivning
 • Rådgi og være en diskusjonspartner for våre kunder
 • Endringsledelse
 • Gjennomføre forbedringsprosjekter
 • Prosjektledelse og operativt prosjektarbeid for kunder
 • Gjennomføre analyser og utarbeide beslutningsunderlag i kundeprosjekt
 • Bidra til utvikling av Tellmanns metodeverk og beste praksis
 • Bistå i Tellmanns salgsprosesser og drive salgsfremmende aktiviteter
 • Kontinuerlig utvikling av din- og vår faglige kompetanse

Hva du bør ha med i bagasjen:

 • Minimum 5-10 års relevant arbeidserfaring
 • Ledet prosjekt for implementering/mottak av digitale, og forretningskritiske støtteløsninger i organisasjoner av en viss størrelse
 • Utpreget forretningsforståelse – tenker gevinst og forretningsverdi
 • Tydelig «delivery manager»-profil – håndterer operativt, taktisk og strategisk nivå
 • Utpregede ferdigheter innen ledelse av mennesker og prosjekter/program
 • Betydelig forståelse for digitalisering, gjerne fra helhetlig forretningsdrift, herunder leverandører og trender. Samt inngående kjennskap til én eller flere teknologier/løsninger
 • Erfaring med målrettet modernisering av virksomheter gjennom å ta i bruk IT-løsninger
 • Inngående kunnskap om samspillet og sammenheng mellom teknologi, organisasjon og prosess
 • Erfaring med verdikjedearbeid og prosessforbedring

Hva får du av oss?

 • Et resultatorientert selskap med ambisiøse mål
 • Variert og utfordrende arbeidshverdag
 • Stor grad av påvirkningsmulighet – du vil skape verdi for mange spennende kunder
 • Personlig og faglig utvikling – du vil få en sentral og selvstendig rolle i et av Norges tyngste fagmiljø innen strategisk rådgivning og teknologiledelse
 • Eierskap og ansvar for egne prosesser
 • Spennende oppgaver i forretningskritiske prosjekt
 • Konkurransedyktig lønn
 • God pensjonsordning
 • Godt kollegialt miljø

Kvinner oppfordres til å søke.

Høres dette ut som deg?

Send din søknad og CV til Elin Bekkelund: ebe@tellmann.no