Skip to main content

Wikborg Rein har inngått et eksklusivt og langsiktig samarbeid med Tellmann Executive Advisors. Samarbeidsavtalen er et viktig ledd i videreutvikling av firmaets digitale satsing og vil gi høy innovasjonskraft og bidra til effektive og verdiøkende tjenester for deres kunder.

Tellmann har gjennom 2020 levert rådgivningstjenester for å styrke Wikborg Reins forretningsfundament og legge til rette for en forsterket digital orientering. Partene har nå inngått en treårig og eksklusiv samarbeidsavtale for perioden 2021-2023. Avtalen gir Wikborg Rein tilgang på unik kompetanse og fokus fra Tellmann og muligheten for partene til å tenke langsiktig og strategisk sammen. Avtalen inkluderer rådgivende tjenester innen digital forretningsutvikling, moderne forretningsstøtte, samt sourcing og modernisering av IT-funksjonen.

Les mer om våre kompetanseområder.

Gjennom avtalen bidrar Tellmann til at Wikborg Rein fortsetter å levere innovative og effektiviserende løsninger for egne advokater og klienter. Ambisjonen for samarbeidet er å øke innovasjonstakten og skape forretningsmessig verdi. Avtalen skal sikre fokus på forretningsnære tjenesteleveranser med digitalisering og effektivisering av støttefunksjoner i Wikborg Reins forretning.

COO (i Wikborg Rein), Martin Bentzen, er godt fornøyd med avtalen og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med Tellmann.

«For oss er avtalen et viktig ledd i ambisjonen om å være blant de ledende advokatfirmaene innen forretningsutvikling, digitalisering og innovasjon. Samarbeidet med Tellmann sikrer oss tilgang til den beste og mest oppdaterte kompetansen, og jeg er overbevist om at avtalen vil bidra til at vi tar ytterligere steg inn i en stadig mer digital verden.»

Dagfinn Sæther, partner i Tellmann, forteller også at dette er et spennende og viktig samarbeid.

«I Tellmann har vi gjennom 2020 blitt godt kjent med Wikborg Rein som kunde. Vi fant kjemien tidlig og både de og vi opplevde god match. Vi setter stor pris på kunder som verdsetter kvaliteten på våre leveranser og den oppfølgingen de får. Wikborg Rein har ambisiøse mål med sine digitale prosjekter, og sammen har vi allerede skapt gode effekter her. Da har man et godt fundament å jobbe videre- og tettere sammen på.

Med dette som bakteppe har det fra begge sider vært ønskelig å få på plass en forpliktende samarbeidsavtale som gjør at Wikborg Rein får tilgang til Tellmann-ressurser fremover for å realisere sine digitale målsetninger. Samt at vi kan prioritere Wikborg Rein som selskap og kunde.»

Om Wikborg Rein

Wikborg Rein er et av Norges største og mest internasjonale advokatfirmaer med kontorer i Oslo, Bergen, London, Singapore og Shanghai. Selskapet har ekspertkunnskap innenfor et bredt spekter av fagområder og bransjer. Å gi klientene førsteklasses juridisk bistand er firmaets viktigste prioritet.

Legg igjen en kommentar