Skip to main content

Tellmann Executive Advisors

Uavhengige rådgivere
innen fornyelse av ERP og
organisering av IT

Vi leder store og små aktører gjennom digital omstilling.

Tellmann Executive Advisors har gjort en grundig vurdering av vår nåværende IKT-situasjon og har utforsket handlingsalternativene for å øke endrings- og effektiviseringstakten. Vi ser frem til å bruke resultatene fra analysen som en solid plattform for å utvikle en fremtidig strategi for digital transformasjon i kommunene på Søre Sunnmøre.

Rune SjurgardRepresentant for kommunedirektørene

Økonomi 2.0 vil bidra til at Norsk Sykepleierforbund er oppdatert og i posisjon til å levere etter ansatte, medlemmer og tillitsvalgte sine krav og forventninger. Tellmann er en meget dyktig samarbeidspartner og har gitt et solid bidrag i prosjektet.

Stig Anisdahl KristiansenØkonomisjef i Norsk Sykepleierforbund

Tellmann har et bredt kundegrunnlag og har jobbet med både større og mindre prosjekter i flere ulike sektorer i næringslivet. Tellmann med sin erfaring og kompetanse kan hjelpe oss som er en ideell organisasjon, med begrensede ressurser, til å nå så langt som mulig!

Leif Gunnar Vestbøstad VikDaglig leder i Barnevakten

Gjennom Modnings- og Forankringsprosjektet med Tellmann fikk ledelsen etablert et felles fundament for det videre arbeid med ny forretningsstøtte i Tore Ligaard. Basert på Tellmanns metodeverk NeXtTech© og kompetente rådgivere har vi fått samsyn på utfordringer og muligheter samt et solid grunnlag for det videre prosjektet.

Knut SkatvoldCOO i Tore Ligaard AS

For oss er avtalen et viktig ledd i ambisjonen om å være blant de ledende advokatfirmaene innen forretningsutvikling, digitalisering og innovasjon. Samarbeidet med Tellmann sikrer oss tilgang til den beste og mest oppdaterte kompetansen, og jeg er overbevist om at avtalen vil bidra til at vi tar ytterligere steg inn i en stadig mer digital verden.

Martin BentzenCOO i Wikborg Rein

Oppgradering til nye moderne skyløsninger er på mange måter komplekst og krevende. Tellmann bringer inn den kompetansen vi trenger på kundesiden i dette prosjektet med stort fokus på prosjektledelse, mottak av ny løsning og endringsledelse

Eivind RønningGroup IT Director i Sector Alarm

Når vi skaper

gode resultater,

skaper vi også

en spennende

og utviklende

arbeidsplass.

TELLMANN

Noen av våre kunder