fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820
Om oss

Om oss

Tellmann Executive Advisors ble etablert i 1999. Vi er et selskap for ledere som vil endre sin virksomhet gjennom bruk av informasjonsteknologi og digitalisering, og skape effekter og resultater som virkelige reflekterer virksomhetens potensial.

Blant våre kunder finnes alt fra mindre virksomheter til store konsern, i en rekke ulike bransjer og med svært ulike behov. Vi er ærlige – og vi er ikke redde for å gi råd som kanskje kan svi litt, når det er til våre kunders beste.

Som uavhengig rådgiver er vårt mål å skape verdier for våre kunder. Vi har erfaring fra et bredt spekter av prosjekter i forskjellige virksomheter og bransjer. Dette gir oss en solid bakgrunn for å skape et godt bilde av hvilke tiltak som bør iverksettes for den enkelte kunde.

Verdibasert rådgivning handler imidlertid om langt mer enn å identifisere tiltak. De må også gjennomføres. Våre rådgivere har en helhetlig tilnærming, og gjennom strategisk rådgivning kartlegger vi hva som skal til for å komme i gang. Deretter sikrer vi at nødvendige tiltak blir riktig prioritert og gjennomført.

Vårt arbeidsfelt befinner seg i stor grad i grensesnittet mellom forretningsutvikling og informasjonsteknologi. Våre kompetanseområder bygger alle rundt det som kreves i en Digital Omstilling, og omfatter Digital Forretningsutvikling,  Moderne Forretningsstøtte og Modernisering av IT og Sourcing. Vi kan også operere som Interimleder gjennom krevende omstilling. Våre kjerneverdier er Uavhengig, Handlekraft og Oppriktig. Vi leverer rådgivning med en lokal forankring, samtidig har vi et globalt perspektiv i arbeidet for våre kunder.

Fornøyde kunder er vår fremste energikilde. Hos våre rådgivere finner du et genuint engasjement, med fokus på nytteverdi og måloppnåelse. Alt vi gjør er målrettet og målbart med tanke på de effekter kunden ønsker å oppnå. Uavhengighet er vår fremste kjerneverdi. Våre kunder skal alltid kunne stole på at våre råd er uhildet og til kundens beste.

Harald Tellmann, administrerende direktør